Przedszkole wyposażone jest w instrumenty klawiszowe i perkusyjne. Zajęcia prowadzimy codziennie, dzieci poznają tajemnice zapisu nutowego i poznają różne rodzaje muzyki, uwrażliwiają się na bogaty świat dźwięków.

Wiek przedszkolny jest szczególnie sprzyjający zarówno rozwojowi muzycznemu dzieci jak i umiejętnościom wyrabianym poprzez kontakt z rytmem, śpiewem, tańcem. W naszym przedszkolu dzieci rozwijają swe zdolności wg programu autorskiego opartego na sprawdzonych już metodach stworzonych przez C. Orffa oraz doświadczeniach własnych nauczycielek. Dzieci nie tylko wkraczają w świat dźwięków i melodii, ale uczą się samodzielnej twórczości, kreatywności i wyobraźni, kształtują swoją wrażliwość na świat i ludzi, uczą się przekazu własnych uczuć i emocji, otwartości i tolerancji. Zabawom towarzyszy zdobywanie konkretnej wiedzy przydatnej w szkole (również muzycznej).

Pragniemy dzieciom kończącym nasze przedszkole ułatwić start do szkół muzycznych lub po prostu pozwolić przeżyć piękną przygodę ze sztuką.

Zajęcia wg idei Carla Orffa zawierają pięć form twórczej aktywności dziecka:

  • Aktywne słuchanie
  • Śpiew
  • Ruch przy muzyce
  • Gra na instrumentach
  • Swobodna improwizacja – tworzenie muzyki

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn