Przedszkole świadczy usługi w godzinach 6.00 -17.30 na zasadach przedszkoli publicznych. Podstawa programowa w godzinach 8.00-13.00 jest bezpłatna. czas pobytu dziecka w przedszkola jest płatny 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę poza podstawę programową. Rodzice dzieci 6 letnich nie wnoszą opłat. Wyżywienie wynosi 10 zł /dzień .

 • Zajęcia muzyczne – codziennie
 • Zajęcia dydaktyczne: dziecięca matematyka, mowa i myślenie, edukacja przyrodnicza, j. angielski, j. niemiecki
 • Rytmikę – 1x w tygodniu
 • Gimnastykę ogólnorozwojową 1 x w tygodniu
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię pedagogiczną w oparciu o własne programy,
 • Zajęcia SI
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • W ramach potrzeb - opiekę psychologa, pedagoga,
 • Zajęcia dodatkowe (taniec regionalny, warsztaty literackie, kulinarne, badawcze, logorytmika, rzeźba, teatralne )- w zależności od przejawianych przez dziecko zainteresowań,
 • Teatr w przedszkolu – 1x w miesiącu,
 • Koncerty filharmonii - 1x w miesiącu

 

Liczne atrakcje w przedszkolu:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Spotkania świąteczne z rodzicami
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste Pożegnanie dzieci kończących przedszkole


Dysponujemy ogrodzonym placem zabaw, wyposażonym w nowoczesne i bezpieczne zabawki. Od roku szkolnego 2018/2019 posiadamy na placu nowoczesne panele muzyczne dofinansowane z projektu UE.

Czesne nie obejmuje wyżywienia - dzienna stawka za wyżywienie wynosi 10 zł i zależy od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu. Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni zgodnie z wymogami dotyczącymi żywienia małych dzieci.

Ponadto organizujemy: dni adaptacyjne dla dzieci i rodziców, zajęcia otwarte, warsztaty z udziałem rodziców, festyny, urodziny dzieci, wycieczki, teatrzyki, spotkania w plenerze, ogniska.

 

 

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn