Dzieci to najbardziej wymagający odbiorcy.

My jednak znamy ich najskrytsze pragnienia i potrzeby i potrafimy wyjść im naprzeciw.

Oto propozycja zajęć rozwijających kreatywność, samoocenę, kondycję fizyczną, wiedzę i emocjonalność każdego dziecka.

TEATRALNE

Cykl warsztatów teatralnych dla dzieci. Zajęcia mają na celu odkrywanie przed najmłodszymi odbiorcami sztuki tajników teatru (zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu teatru, teatralny savoir vivre, specyfika pracy w teatrze, poznanie wszystkich podstawowych technik lalkowych, tajniki sztuki aktorskiej, czyli gra na scenie, poznanie aktorów lalkowych oraz zwiedzanie teatru…)

Podczas warsztatów dzieci wykonają prostą lalkę teatralną, postaramy się stworzyć plakat, scenariusz autorskiego przedstawienia i zagrać je przed szerszą publicznością.

PLASTYCZNO-RZEŹBIARSKIE

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form dziecko ma poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Działalność plastyczna ma wszechstronnie rozwinąć osobowość dziecka. Ponadto działania podjęte przez nauczyciela mają przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Literatura, muzyka, otaczająca przyroda, a także spotkania z artystami mają zainspirować dziecko do spontanicznej twórczości.

Zajęcia rzeźbiarskie to eksperymentowanie w takim materiałach jak gips, glina, masa papierowa. Warsztaty rozwijają wyobraźnię oraz zdolności manualne. Dają możliwość wyniesienia z zajęć swoich własnych dzieł sztuki.

KULINARNE  

Na warsztatach kulinarnych dzieci rozwijają i doskonalą zmysły: smaku, zapachu, dotyku i wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych dań. Zajęcia te mają na celu nie tylko przygotowanie potraw, ale także zapoznanie dzieci z produktami, ich właściwościami, sposobami pozyskiwania. Warsztaty kulinarne są świetną okazją do tego, aby dziecko w naturalny dla niego sposób, podczas zabawy przyswoiło wiedzę z wielu dziedzin takich jak: edukacja zdrowotna (zasady zdrowego odżywiania), społeczna (savoir- vivre), matematyczna (odmierzanie, przeliczanie produktów) czy przyrodnicza (pochodzenie produktów, sposoby pozyskiwania, wiedza nt. uprawy roślin), ale także wspomagają rozwój sprawności manualnych (m.in. krojenie, mieszanie, wałkowanie).
TANIEC LUDOWY

Warsztaty tańca ludowego "Ludowe Nutki" działa w naszym przedszkolu od 10 lat.

Grupę prowadzi Magdalena Łukaszuk

Do zespołu należą chętne dzieci 4-6 letnie. Głównym celem zajęć jest  propagowanie kultury tanecznej Warmii i Mazur. Mali tancerze poznają nie tylko tańce  ale też  piosenki, przyśpiewki, zabawy ludowe. Podczas zajęć zapoznajemy dzieci ze zwyczajami ludowymi, strojem warmińskim, uczestniczymy w zajęciach w Muzeum Warmii i Mazur.

Co roku organizujemy  konkurs dla przedszkoli w Olsztynie pt. "Na Ludową nutę".

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn