• Alina Markowska - dyrektor przedszkola, nauczycielka dyplomowana, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, magister wczesnej edukacji, studia podyplomowe: Zarządzanie z Oświatą, ukończyła wiele kursów w kraju i za granicą z pedagogiki twórczej C. Orffa (między innymi: warsztaty w Slavonicach , w Pradze, w Ptuju (Slowenia), "Dziecko i muzyka” prowadzonych przez prof. Soili Perkio – Katedra Pedagogiki Muzyki – Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Sposób prezentacji bajek ideą Carla Orffa” prowadzonych przez prof. Wernera Bedingera – Uniwersytet Pedagogiki Muzyki w Poczdamie, seminarium w Pradze - "Dziecko w świecie muzyki" (Czechy) ..., współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju i Europie organizując szkolenia dla nauczycieli. Prezes Terenowego Koła Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Prezes Stowarzyszenia Twórczy Nauczyciel, autorka programów z edukacji regionalnej oraz pedagogiki twórczej Carla Orffa.  Certyfikowany nauczyciel zajęć socjoterapeutycznych. Certyfikat - Trener umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i spektrum autyzmu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Akademia Sportu w Warszawie -  Integracja Sensoryczna:  Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
 • Beata Mackiewicz - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wyższe Studia Pedagogiczne w Olsztynie na kierunku wychowanie przedszkolne. Od 2007r. swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe rozwija w Przedszkolu Niepublicznym NUTKA. Koordynator Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Prowadzi warsztaty plastyczne „Zaczarowany Pędzelek” w oparciu o swój autorski program. W ramach rozwoju osobistego ukończyła I stopień warsztatów Vedic Art. Współprowadzi warsztaty kulinarne promując wśród przedszkolaków zasady zdrowego odżywiania się. Promuje działania ekologiczne. Ukończyła szkolenie: „Ogród dydaktyczny miejscem edukacji przyrodniczej i geologicznej”. Brała udział w opracowaniu i realizacji projektów ekologicznych: „Mini ogrody w skrzyniach i donicach”,Ogródek skalny- ostoją przyrody”, czy „Zielony Zakątek”, których celem było oprócz funkcji dydaktycznej podniesienie walorów estetycznych otoczenia przedszkola. Pełni rolę koordynatora corocznej akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. Od kilku lat współpracuje z Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie, które zbiera fundusze na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną. Prowadzi współpracę z Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji CertusVia (dawniej Niebieski Parasol). Rokrocznie odwiedza pensjonariuszy Centrum, umilając im występami dzieci pobyt w ośrodku.
 • Joanna Gumińska-  Absolwenta Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,  (gr.II)
 • Weronika Adamczyk - nauczyciel wspierający pracę w grupie I,  pedagogika specjalna,  gr 3-4 latków 
 • Dominika Kalinowska - nauczyciel kontraktowy, magister filologii polskiej, logopeda, prowadzi terapię logopedyczną w gr. 5-6 latków, zajęcia logorytmiczne, 
 • Marta Niedźwiedź - nauczyciel języka angielskiego
 • Ks. Paweł Mórawski - nauczyciel religii,
 • Katarzyna Pizoń - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - wczesna edukacja. Pracuje w grupie 5 i 6 - latków. Prowadzi warsztaty teatralne dla starszych przedszkolaków, na których dzieci rozwijają swoje talenty aktorskie oraz muzyczne. Doskonali się w pedagogice twórczej Carla Orffa wykorzystując wiedzę na zajęciach z dziećmi i warsztatach teatralnych, w których dziecko jest nie tylko aktorem ale też twórcą. Współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. ukończyła wiele kursów i warsztatów z sensoplastyki - warsztat artystyczny inspiracji do pracy z dziećmi w zakresie kształtowania pomysłowości, kreatywności  i elementy terapii integracji sensorycznej i arteterapii, pracuje w grupie 0 (5-6 latków)
 • Patrycja Napierska - pedagog przedszkolny, zastępca dyrektora ds. organizacyjno-pedagogicznych, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, prowadzi zajęcia TUS z elementami socjoterapii,  
 • Alicja Dzięgielewska - nauczyciel wspomagający i neurologopeda
 • Julia Jastrzębska - psycholog
 • Magdalena Łukaszuk - nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia muzyczne , rytmiczne, muzykoterapię, taniec ludowy
 • Bożena Szymańska- szefowa kuchni,
 • Żaklina Drężęk - pomoc kucharza
 • Agnieszka Markowska - dyrektor administracyjny, Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, mgr ekonomii  
 • Katarzyna Bartczak - pomaga nauczycielkom w pomaga  oraz dba o czystość w przedszkolu,
 • Iwona Pawłowska - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn

Ogłoszenia