1. Alina Markowska - dyrektor przedszkola, nauczycielka dyplomowana, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, magister wczesnej edukacji, studia podyplomowe: Zarządzanie z Oświatą, ukończyła wiele kursów w kraju i za granicą z pedagogiki twórczej C. Orffa (między innymi: warsztaty w Slavonicach , w Pradze, w Ptuju (Slowenia), "Dziecko i muzyka” prowadzonych przez prof. Soili Perkio – Katedra Pedagogiki Muzyki – Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Sposób prezentacji bajek ideą Carla Orffa” prowadzonych przez prof. Wernera Bedingera – Uniwersytet Pedagogiki Muzyki w Poczdamie, seminarium w Pradze - "Dziecko w świecie muzyki" (Czechy) ..., współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju i Europie organizując szkolenia dla nauczycieli. Prezes Terenowego Koła Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Prezes Stowarzyszenia Twórczy Nauczyciel, autorka programów z edukacji regionalnej oraz pedagogiki twórczej Carla Orffa.  Certyfikowany nauczyciel zajęć socjoterapeutycznych. Certyfikat - Trener umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i spektrum autyzmu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Akademia Sportu w Warszawie -  Integracja Sensoryczna:  Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
 2. Beata Mackiewicz - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wyższe Studia Pedagogiczne w Olsztynie na kierunku wychowanie przedszkolne. Od 2007r. swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe rozwija w Przedszkolu Niepublicznym NUTKA. Koordynator Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Prowadzi warsztaty plastyczne „Zaczarowany Pędzelek” w oparciu o swój autorski program. W ramach rozwoju osobistego ukończyła I stopień warsztatów Vedic Art. Współprowadzi warsztaty kulinarne promując wśród przedszkolaków zasady zdrowego odżywiania się. Promuje działania ekologiczne. Ukończyła szkolenie: „Ogród dydaktyczny miejscem edukacji przyrodniczej i geologicznej”. Brała udział w opracowaniu i realizacji projektów ekologicznych: „Mini ogrody w skrzyniach i donicach”,Ogródek skalny- ostoją przyrody”, czy „Zielony Zakątek”, których celem było oprócz funkcji dydaktycznej podniesienie walorów estetycznych otoczenia przedszkola. Pełni rolę koordynatora corocznej akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. Od kilku lat współpracuje z Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie, które zbiera fundusze na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną. Prowadzi współpracę z Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji CertusVia (dawniej Niebieski Parasol). Rokrocznie odwiedza pensjonariuszy Centrum, umilając im występami dzieci pobyt w ośrodku.
 3. Martyna Bałon, nauczyciel stażysta, mgr pedagogiki opiekuńczej i socjoterapii, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (gr.II)
 4. Katarzyna Sznip - nauczyciel stażysta, magister pedagogiki opiekuńczej i socjoterapii, logopeda (gr. III)
 5. Dominika Kalinowska - nauczyciel wspomagający, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej magister filologii polskiej, logopeda, prowadzi warsztaty teatralne w przedszkolu 
 6. Elwira Kurowska - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii, pedagog animator turystyki i rekreacji, (gr. II)
 7. Marta Niedźwiedź - nauczyciel języka angielskiego
 8. Urszula Tyllo -  Jędrys - nauczyciel języka niemieckiego
 9. Dominika Kalinowska  - warsztaty teatralne, nauczyciel języka polskiego , ukończyła zajęcia z dramy i teatru, nauczycielka w gr III
 10. Maria Mejłun - nauczyciel religii,
 11. Katarzyna Pizoń - nauczycielka kontraktowa, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - wczesna edukacja. Pracuje w grupie 5 i 6 - latków. Prowadzi warsztaty teatralne dla starszych przedszkolaków, na których dzieci rozwijają swoje talenty aktorskie oraz muzyczne. Doskonali się w pedagogice twórczej Carla Orffa wykorzystując wiedzę na zajęciach z dziećmi i warsztatach teatralnych, w których dziecko jest nie tylko aktorem ale też twórcą. Współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. ukończyła wiele kursów i warsztatów z sensoplastyki - warsztat artystyczny inspiracji do pracy z dziećmi w zakresie kształtowania pomysłowości, kreatywności  i elementy terapii integracji sensorycznej i arteterapii (obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim)
 12. Magdalena Adamczyk - Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - mgr literatury polskiej, mgr edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi warsztaty "Mały artysta". obecnie pracuje w grupie maluszków.W grupie najmłodszej prowadzi warsztaty „Mały Artysta”, podczas których dzieci mają szansę wyrazić siebie poprzez taniec, śpiew, ruch sceniczny, rysunek oraz spontaniczną zabawę przy muzyce. (Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim) 
 13. Patrycja Napierska - nauczycielka stażystka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego o kierunku Pedagogika Opiekuńcza, studia podyplomowe: Wczesna Edukacja. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Banku Żywności. Prowadzi warsztaty badawcze oraz współprowadzi warsztaty kulinarne. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących idei C. Orffa, oraz prowadzonych przez nią warsztatów m.in. zasady zdrowego żywienia oraz fizyczno-chemiczne eksperymenty. Interesuje się pedagogiką Montessori. Certyfikat- trener umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, dziećmi z autyzmem i spektrum autyzmu. (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)
 14. Magdalena Łukaszuk - nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia muzyczne , rytmiczne, muzykoterapię, taniec ludowy
 15. Aneta Kuczyńska - intendentka.
 16. Dorota Kuzia - szefowa kuchni.
 17. Elżbieta Dankowska - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 18. Elżbieta Idzik - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 19. Iwona Pawłowska  - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn