1. Alina Markowska - dyrektor przedszkola, nauczycielka dyplomowana, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, magister wczesnej edukacji, studia podyplomowe: Zarządzanie z Oświatą, ukończyła wiele kursów w kraju i za granicą z pedagogiki twórczej C. Orffa (między innymi: warsztaty w Slavonicach , w Pradze, w Ptuju (Slowenia), "Dziecko i muzyka” prowadzonych przez prof. Soili Perkio – Katedra Pedagogiki Muzyki – Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Sposób prezentacji bajek ideą Carla Orffa” prowadzonych przez prof. Wernera Bedingera – Uniwersytet Pedagogiki Muzyki w Poczdamie, seminarium w Pradze - "Dziecko w świecie muzyki" (Czechy) ..., współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju i Europie organizując szkolenia dla nauczycieli. Prezes Terenowego Koła Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Prezes Stowarzyszenia Twórczy Nauczyciel, autorka programów z edukacji regionalnej oraz pedagogiki twórczej Carla Orffa.  Certyfikowany nauczyciel zajęć socjoterapeutycznych. Certyfikat - Trener umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i spektrum autyzmu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Akademia Sportu w Warszawie -  Integracja Sensoryczna:  Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
 2. Beata Mackiewicz - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wyższe Studia Pedagogiczne w Olsztynie na kierunku wychowanie przedszkolne. Od 2007r. swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe rozwija w Przedszkolu Niepublicznym NUTKA. Koordynator Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Prowadzi warsztaty plastyczne „Zaczarowany Pędzelek” w oparciu o swój autorski program. W ramach rozwoju osobistego ukończyła I stopień warsztatów Vedic Art. Współprowadzi warsztaty kulinarne promując wśród przedszkolaków zasady zdrowego odżywiania się. Promuje działania ekologiczne. Ukończyła szkolenie: „Ogród dydaktyczny miejscem edukacji przyrodniczej i geologicznej”. Brała udział w opracowaniu i realizacji projektów ekologicznych: „Mini ogrody w skrzyniach i donicach”,Ogródek skalny- ostoją przyrody”, czy „Zielony Zakątek”, których celem było oprócz funkcji dydaktycznej podniesienie walorów estetycznych otoczenia przedszkola. Pełni rolę koordynatora corocznej akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. Od kilku lat współpracuje z Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie, które zbiera fundusze na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną. Prowadzi współpracę z Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji CertusVia (dawniej Niebieski Parasol). Rokrocznie odwiedza pensjonariuszy Centrum, umilając im występami dzieci pobyt w ośrodku.
 3. Martyna Bałon, nauczyciel stażysta, mgr pedagogiki opiekuńczej i socjoterapii, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (gr.II)
 4. Katarzyna Sznip - nauczyciel stażysta, magister pedagogiki opiekuńczej i socjoterapii, logopeda (gr. III)
 5. Dominika Kalinowska - nauczyciel wspomagający, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej magister filologii polskiej, logopeda, prowadzi warsztaty teatralne w przedszkolu 
 6. Elwira Kurowska - nauczyciel kontraktowy, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii, pedagog animator turystyki i rekreacji, (gr. II)
 7. Justyna Auguściak - nauczyciel stażysta, magister wczesnej edukacji, logopeda, neurologopeda, (gr.III)
 8. Sylwia Kazio - nauczyciel języka angielskiego
 9. Urszula Tyllo -  Jędrys - nauczyciel języka niemieckiego
 10. Dominika Kalinowska  - warsztaty teatralne, nauczyciel języka polskiego , ukończyła zajęcia z dramy i teatru, 
 11. Barbara Ostojska - terapeuta integracji sensorycznej
 12. Maria Mejłun - nauczyciel religii,
 13. Katarzyna Pizoń - nauczycielka kontraktowa, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - wczesna edukacja. Pracuje w grupie 5 i 6 - latków. Prowadzi warsztaty teatralne dla starszych przedszkolaków, na których dzieci rozwijają swoje talenty aktorskie oraz muzyczne. Doskonali się w pedagogice twórczej Carla Orffa wykorzystując wiedzę na zajęciach z dziećmi i warsztatach teatralnych, w których dziecko jest nie tylko aktorem ale też twórcą. Współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. ukończyła wiele kursów i warsztatów z sensoplastyki - warsztat artystyczny inspiracji do pracy z dziećmi w zakresie kształtowania pomysłowości, kreatywności  i elementy terapii integracji sensorycznej i arteterapi
 14. Magdalena Klisz - Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - mgr literatury polskiej, mgr edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi warsztaty "Mały artysta". obecnie pracuje w grupie maluszków.W grupie najmłodszej prowadzi warsztaty „Mały Artysta”, podczas których dzieci mają szansę wyrazić siebie poprzez taniec, śpiew, ruch sceniczny, rysunek oraz spontaniczną zabawę przy muzyce.
 15. Patrycja Napierska - nauczycielka stażystka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego o kierunku Pedagogika Opiekuńcza, studia podyplomowe: Wczesna Edukacja. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Banku Żywności. Prowadzi warsztaty badawcze oraz współprowadzi warsztaty kulinarne. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących idei C. Orffa, oraz prowadzonych przez nią warsztatów m.in. zasady zdrowego żywienia oraz fizyczno-chemiczne eksperymenty. Interesuje się pedagogiką Montessori. Certyfikat- trener umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, dziećmi z autyzmem i spektrum autyzmu.
 16. Magdalena Łukaszuk - nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia muzyczne , rytmiczne, muzykoterapię, taniec ludowy
 17. Aneta Kuczyńska - intendentka.
 18. Dorota Kuzia - szefowa kuchni.
 19. Elżbieta Dankowska - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 20. Elżbieta Idzik - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 21. Jolanta Gołaszewska - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn