1. Alina Markowska - dyrektor przedszkola, nauczycielka dyplomowana, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, magister wczesnej edukacji, studia podyplomowe: Zarządzanie z Oświatą, ukończyła wiele kursów w kraju i za granicą z pedagogiki twórczej C. Orffa (między innymi: warsztaty w Slavonicach , w Pradze, w Ptuju (Slowenia), "Dziecko i muzyka” prowadzonych przez prof. Soili Perkio – Katedra Pedagogiki Muzyki – Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Sposób prezentacji bajek ideą Carla Orffa” prowadzonych przez prof. Wernera Bedingera – Uniwersytet Pedagogiki Muzyki w Poczdamie, seminarium w Pradze - "Dziecko w świecie muzyki" (Czechy) ..., współpracuje z placówkami oświatowymi w kraju i Europie organizując szkolenia dla nauczycieli. Prezes Terenowego Koła Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Prezes Stowarzyszenia Twórczy Nauczyciel, autorka programów z edukacji regionalnej oraz pedagogiki twórczej Carla Orffa.  Certyfikowany nauczyciel zajęć socjoterapeutycznych. Certyfikat - Trener umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i spektrum autyzmu. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Akademia Sportu w Warszawie -  Integracja Sensoryczna:  Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej.
 2. Beata Borowska - nauczycielka dyplomowana, zastępca dyrektora przedszkola, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z dziedziny pedagogiki twórczej Carla Orffa. Prowadzi zajęcia z elementami integracji sensorycznej. Autorka programu "Zwinne rączki" - plastyczno - fotograficzny. Jest koordynatorem programu wspomagającego rozwój dziecka zdolnego pod patronatem Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 3. Beata Mackiewicz - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła Wyższe Studia Pedagogiczne w Olsztynie na kierunku wychowanie przedszkolne. Od 2007r. swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe rozwija w Przedszkolu Niepublicznym NUTKA. Koordynator Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Prowadzi warsztaty plastyczne „Zaczarowany Pędzelek” w oparciu o swój autorski program. W ramach rozwoju osobistego ukończyła I stopień warsztatów Vedic Art. Współprowadzi warsztaty kulinarne promując wśród przedszkolaków zasady zdrowego odżywiania się. Promuje działania ekologiczne. Ukończyła szkolenie: „Ogród dydaktyczny miejscem edukacji przyrodniczej i geologicznej”. Brała udział w opracowaniu i realizacji projektów ekologicznych: „Mini ogrody w skrzyniach i donicach”,Ogródek skalny- ostoją przyrody”, czy „Zielony Zakątek”, których celem było oprócz funkcji dydaktycznej podniesienie walorów estetycznych otoczenia przedszkola. Pełni rolę koordynatora corocznej akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. Od kilku lat współpracuje z Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie, które zbiera fundusze na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną. Prowadzi współpracę z Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji CertusVia (dawniej Niebieski Parasol). Rokrocznie odwiedza pensjonariuszy Centrum, umilając im występami dzieci pobyt w ośrodku.
 4. Katarzyna Pizoń - nauczycielka kontraktowa, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - wczesna edukacja. Pracuje w grupie 5 i 6 - latków. Prowadzi warsztaty teatralne dla starszych przedszkolaków, na których dzieci rozwijają swoje talenty aktorskie oraz muzyczne. Doskonali się w pedagogice twórczej Carla Orffa wykorzystując wiedzę na zajęciach z dziećmi i warsztatach teatralnych, w których dziecko jest nie tylko aktorem ale też twórcą. Współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. ukończyła wiele kursów i warsztatów z sensoplastyki - warsztat artystyczny inspiracji do pracy z dziećmi w zakresie kształtowania pomysłowości, kreatywności  i elementy terapii integracji sensorycznej i arteterapii
 5.  Elżbieta Szwarc - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko mazurskiego w Olsztynie, o kierunkach Wczesna Edukacja Zintegrowana, Pedagogika Ogólna, studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nauczyciel kontraktowy, pedagog, inspektor BHP. Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących edukacji, organizatorka imprez okolicznościowych dla dzieci, w tym także aktywna wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z zamiłowania, poetka, laureatka konkursów literackich. W przedszkolu, wychowawca grupy 5,6- latków, koordynator warsztatów kulinarnych, prowadząca warsztaty plastyczne z elementami fotografii. Certyfikat - Trener umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, dziećmi z autyzmem i spektrum autyzmu.
 6. Magdalena Klisz - Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego - mgr literatury polskiej, mgr edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi warsztaty "Mały artysta". obecnie pracuje w grupie maluszków.W grupie najmłodszej prowadzi warsztaty „Mały Artysta”, podczas których dzieci mają szansę wyrazić siebie poprzez taniec, śpiew, ruch sceniczny, rysunek oraz spontaniczną zabawę przy muzyce.
 7. Patrycja Napierska - nauczycielka stażystka, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego o kierunku Pedagogika Opiekuńcza, studia podyplomowe: Wczesna Edukacja. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Banku Żywności. Prowadzi warsztaty badawcze oraz współprowadzi warsztaty kulinarne. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących idei C. Orffa, oraz prowadzonych przez nią warsztatów m.in. zasady zdrowego żywienia oraz fizyczno-chemiczne eksperymenty. Interesuje się pedagogiką Montessori. Certyfikat- trener umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, dziećmi z autyzmem i spektrum autyzmu.
 8. Justyna Auguściak- -nauczycielka stażystka, Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, magister wczesnej edukacji, logopeda, neurologopeda,  
 9. Magdalena Łukaszuk - nauczyciel muzyki, prowadzi zajęcia muzyczne , rytmiczne, muzykoterapię, taniec ludowy
 10. Aneta Kuczyńska - intendentka.
 11. Dorota Kuzia - szefowa kuchni.
 12. Elżbieta Dankowska - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 13. Elżbieta Idzik - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu.
 14. Anna Żur - pomaga nauczycielkom w pracy oraz dba o czystość w przedszkolu

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn